Logga

Svenska Brottningsförbundet

Swedish Wrestling Federation

Fédération Suédoise de Lutte

Fyrstads 2013

Anmälningsblankett

Undertecknad förening/allians anmäler sig härmed för deltagande i SBF:s Fyrstads 2013 enligt de förutsättningar som finnes.

Regler Fyrstads 2013

Ort
Förening
Kontaktperson
Telefon
E-post
A-lag
B-lag
Vi önskar arrangera
Senaste arrangörsår
Övrigt

Anmälan ska vara Svenska Brottningsförbundet tillhanda senast den 15 augusti 2013

Anmälan finns även tillgänglig som PDF för att ladda ner och skriva ut här.