Bli medlem i VM-klubben

Bli medlem i VM-klubben

Din årliga medlemsavgift är grunden för att VM-klubben kan förverkliga vårt motto MED svensk BROTTNING MOT NYA SEGRAR och ekonomiskt stödja våra ambitiösa brottare.

Du som läser detta: Hjälp gärna till att värva nya medlemmar och locka med att varje klubbmedlem bl.a. har fri entré till samtliga tävlingspass vid SM.

Årsavgiften är 150 kr. Den kan sättas in på vårt plusgirokonto 36 07 70-2. Tack för Ditt bidrag, som gör det möjligt att stödja svensk brottning.

Med brottarhälsning från VM-klubben

Bo Eliaeson
kassör

Artikeln inlagd 2009-01-01 00:00:00 av PF