Glentons Mästarmöte i December 2011 är ny observationstävling för KVU och KVJ

/Ryno Sjögren, SBF Elit

Klargörande beträffande Observations- och uttagningstävlingar

Observationstävlingar är inte uttagningsgrundande utan en rekommenderad tävling där brottare bör deltaga på liknande GP tävlingar mfl.

/Lars Malmkvist, Elitansvarig

Artikeln inlagd 2011-09-02 00:00:00 av PF
och ändrades senast 2011-09-05 17:17:13 av PF.