I samband med Nordiska mästerskapen så förfogar ungdom & juniorlandslaget över en buss som kommer att gå från Malmö till Århus och efter tävlingen tillbaka till Malmö.

Det finns platser över i bussen till ett självkostnadspris. Ni som finner detta intressant ta kontakt med Björn Robertsson på telefon 070 – 716 26 69.

Vänliga hälsningarTränarna för ungdom & juniorlandslaget

Artikeln inlagd 2012-04-20 11:59:49 av ÖE