Info om Fyrstads 2012

Angående senior Fyrstads 2012-10-13

Det finns några nyheter angående senior Fyrstads 2012. Allt står att läsa i medföljande dokument ”regler Fyrstads”

Deltagare     

Samtliga klubbar anslutna till Svenska Brottningsförbundet. B-lag och allianser mellan 2 eller 3 klubbar från samma distrikt äger rätt att deltaga. Allianser mellan tre klubbar från samma distrikt kan högst avancera till C-gruppen.

I undantagsfall kan distrikt med få föreningar bilda allianser med närliggande distrikt. Detta skall då ansökas om och beviljas av SBF, i god tid före tävling. Dessa allianser kan högst avancera till C-gruppen. 

Enskilda klubblag samt allianser mellan två olika klubbar från samma distrikt kan avancera hela vägen till A gruppen. Namnet på en allians skall bestå av klubblagens namn.

Alla nya klubblag eller konstellationer kommer att lottas in i D-grupperna. Om det fattas lag i C och D grupperna förbehåller sig SBF rätten att lotta in nya lag.

OBS!!!

Förening som drar sig ur fyrstads efter den 1:e oktober skall till Svenska Brottningsförbundet erlägga en avgift på 2000:- varav halva beloppet går till arrangörsklubben. 

OBS!!

 

Övergångar 

Alla deltagande brottare skall ha Svensk licens. Förstärkningsbrottare från andra länder skall ha Cela/Fila licens. Cela/Fila licensen skall vara registrerad  och godkänd hos SBF innan tävlingsstart.

Filas internationella övergångsregler gäller. Alla föreningar som känner osäkerhet om deras brottare behöver en Cela/Fila licens för att deltaga skall i god tid kontakta programansvarig i SBF.

Om Fila tilldömer SBF böter för att de internationella övergångsreglerna inte följts, kommer SBF att vidarebefordra böterna till berörd klubb. Detta gäller inte om föreningen varit i kontakt med SBF och fått sin/a brottare godkänd därifrån.

Frågor om Fyrstads besvaras av undertecknad:

044-84323 eller 0768-806 806.

Curt-Arne Blom
curt-arne.blom@swedewrestling.se

SBF/Program

Vinslöv den 15 augusti 2012

 

Anmälan fyrstads

Filer associerade till artikeln

Angående senior Fyrstads 2012 pdf 19 aug 2012, 0 kB

Anmälningsblankett till Fyrstads 2012 pdf 19 aug 2012, 0 kB

Prel Lottning Fyrstads 2012 pdf 20 aug 2012, 0 kB

Regler Fyrstads 2012 pdf 19 aug 2012, 0 kB

Artikeln inlagd 2012-08-19 02:00:00 av ÖE
och ändrades senast 2012-08-21 16:52:12 av ÖE.