På styrelsemötet i Stockholm i helgen beslöt styrelsen att ändra Allmänna Tävlingsbestämmelserna enligt följande dokument. Ändringarna är skrivna med rödfärgad text.

Curt-Arne Blom

SBF/Program

Filer associerade till artikeln

Allmänna tävlingsbestämmelser rev 2012-09- 03 sid 12-14 pdf 5 sep 2012, 0 kB

Artikeln inlagd 2012-09-05 17:10:34 av ÖE