Svenska Brottningsförbundet har beslutat att göra om förbundstränarorganisationen för herrar. Varvid bl.a. förbundstränare Muhammad Babulfath anställning, som löper ut vid årsskiftet, inte förlängs.

Ny tränarorganisation för herrar håller på att arbetas fram med högsta prioritet!

Som en tillfällig lösning, tills organisationen är klar, kommer förbundschef Christer Persson att bli ansvarig för kontakterna med de aktiva samt se till att de planerade aktiviteterna genomförs samt är SBF:s kontaktperson gentemot SOK och T&T samt Utmanargruppen.

Styrelsen

Artikeln inlagd 2013-12-27 18:40:47 av ÖE
och ändrades senast 2013-12-27 18:41:18 av ÖE.