Fristilssatsning Herr

Styrelsen har vid senaste styrelsemötet den 19-20 juni 2010 beslutat att Elitkommittén och Utbildningskommittén tillsammans skall utredda och ta fram en ny aktivitetsplan och budget för Fristil Herr.

Dessa skall presenteras vid Elittränarforumet på Bosön den 24-26 sept 2010. Styrelsen, Elitkommittén och Utbildningskommittén kommer även att samråda med SOK.

Detta innebär att framtagen aktivitetsplan ligger vilande fram till Elittränarforumet.

Styrelsen

Artikeln inlagd 2010-06-22 09:49:24 av PF