Blankett för utresetillstånd

För deltagande i brottningstävling utanför Sveriges gränser erfordras tillstånd.

Alla fält utom bifogande av tävlingsinbjudan måste fyllas i.

Information om uppgiftslämnaren

Förening
Namn
E-post
Telefon

Information om tävlingen

Tävlingsnamn
Arrangör
Tävlingsplats
Tävlingsdatum
Tävlingsinbjudan

Information om deltagare

Ansvarig ledare
Domare
Namn Personnummer (yymmdd-xxxx)
Brottare 1


Det är brottaren och dennes förening som är ansvariga för samtliga kostnader som kan uppstå om brottaren ertappas med ett positivt dopingresultat den tävling som detta Utresetillstånd gäller för.