• Tävlingsprogram (två års framförhållning)
• Sanktionsansökningar
• Aktivera klubbar att komma med nya tävlingsformer
• Fyrstads och Lilla Fyrstads.
• SM-arrangemang. Nya arrangörer av SM och NM
• Arrangörskontrakt
• Övergångar
• Utöka samarbetet med de Nordiska länderna
• Informations och historikgrupp
• Utveckla de svenska FILA-tävlingarna och försöka etablera fler internationella tävlingar
• Budget
• Översättning och framtagning av regelhäften
• GP-tävlingar uppföljning, marknadsföra
• Svenska Licenser
• Tillverka nya dokument som kan användas på nya hemsidan

 Ordförande: Curt-Arne Blom, Vinslöv
curt-arne.blom@swedewrestling.se
Mobil: 076-880 68 06


Ledamot: Kristina Edsberg, Falköping
kristina.edsberg@swedewrestling.se

 
Ledamot: Per Stenberg, Vinslöv
per.stenberg@swedewrestling.se


Ledamot: Djalal Kakavand, Stockholm
djalal.kakavand@swedewrestling.se


Ledamot: Kjell Persson, Vinslöv
kjell.persson@swedewrestling.se

Ledamot: Ulf Hansson, Malmö
ulf.hansson@swedewrestling.se

Ledamot: Lennie Persson, Malmö
lennie.persson@swedewrestling.se

Ledamot: Rickard Blom, Vinslöv
rickard.blom@swedewrestling.se

Ledamot: Rune Pettersson, Klippan
rune.pettersson@swedewrestling.se


Ansvarig för Programkommittén: Curt-Arne Blom
Kontakt: curt-arne.blom@swedewrestling.se

Artiklar i kategorin Programkommitté

Information från Programkommitten pdf 30 dec 2013, 0 kB

Information från programkommitten pdf 13 jun 2013, 0 kB

Verksamhetsplan program pdf 13 jun 2013, 0 kB

Rapport CUP Klippan pdf 20 jan 2013, 0 kB

Program kommittemöte pdf 5 jan 2013, 0 kB

Information från Programkommittén pdf 11 dec 2012, 0 kB

Information från Programkommitten angående nya regler pdf 19 nov 2012, 0 kB

Rapport från Lilla Mälarcuoen pdf 4 nov 2012, 0 kB

CELA/FILA regler och Förstärkningsbrottare pdf 30 okt 2012, 0 kB

Sidan skapades 2009-08-12, senast uppdaterad 2013-06-10.