Information från Svenska Tävlingssekreterarförbundet

STSF har numera en egen hemsida, www.lottare.se

Där hittar du alla av SBF sanktionerade tävlingar med uppgift om vilka tävlingssekreterare som är uttagna. Det finns även kontaktuppgifter till alla sekreterare så att du som tävlingsarrangör kan ta kontakt med de som ska lotta din tävling. Gör detta i god tid innan tävlingen!

Det finns även en sida med diverse dokument, lottningsregler och liknande.

För tävlingssekreterarna finns en tävlingsrapport som ska fyllas i och skickas in till STSF efter varje tävling.

Har du idéer om vad som skulle vara bra att ha med på hemsidan, så skicka ett mail till info@lottare.se

Gå gärna in på sidan och titta emellanåt, sidan uppdateras kontinuerligt.

Göteborg 070824

Med vänliga hälsningar
Lena Kindmark,
Svenska Tävlingssekreterarförbundet

Artiklar i kategorin Tävlingssekr.förbundet

Riktlinjer ersättningar tävlingssekreterare pdf 12 dec 2013, 0 kB

Inbjudan till kurs för domare och tävlingssekreterare, region 2 och 3 pdf 1 aug 2012, 0 kB

Svenska Tävlingssekreterarförbundets hemsida Länk 18 aug 2009

Sidan skapades 2009-08-18, senast uppdaterad 2011-03-26.