Logga

Svenska Brottningsförbundet

Swedish Wrestling Federation

Fédération Suédoise de Lutte

Sanktionsansökan Svenska Brottningsförbundet

Ansökan om tävlingssanktion skall vara SBF tillhanda senast 20:e maj 2013 för tävling år 2015.

OBS alla relevanta fält skall fyllas i.

Tävlingsinformation

Arrangerande förening
Faktureringsadress
 
Tävlingens namn
Tävlingsdatum
Stil
Ålderskategorier
Invägningstid
Tävlingstid
Beräknat antal mattor
 
Ansvarig tävlingsledare
Telefon
E-post

Domarsedlar finns att ladda ned från SBF:s hemsida under Programkommitté/Tävlingsdokument

Tänk på att...

Sanktionsavgifter

Svenska Brottningsförbundets yttrande:

När det officiella tävlingsprogrammet blir klart i juni, var då vänliga att kontrollera era uppgifter. Om något är fel kontakta då undertecknad.

Vinslöv den 15 april 2013

Curt Arne Blom
SBF/Program
curt-arne.blom@swedewrestling.se