Antidopning

JUST NU: 7 st brottarklubbar vaccinerade utav 150 klubbar


Här vaccinerar du klubben...

26 maj 2004 Hårdare regler mot dopning

Den 1 juli 2004 genomförs den största förändringen av de svenska antidopningreglerna sedan dessa infördes i slutet av 70-talet.

Det står klart efter det att Riksidrottsförbundet genomfört en extra stämma per capsulam (genom skriftlig omröstning) bland special- och distriktsförbunden.

Förändringarna är resultatet av att RF-stämman 2003 ställde sig bakom den så kallade. världsantidopningkoden (World Anti-Doping Code), vars bestämmelser nu alltså förts in i det svenska regelverket.

Totalt sett handlar det om en skärpning i kampen mot doping, där syftet är att se till att dopingfrågan hanteras på samma sätt inom alla idrotter och i alla länder. Nyheter är bl. a att:

Det uttrycks klart att det är idrottsutövarens ansvar att känna till vilka substanser som är förbjudna och att se till att sådana inte kommer in i kroppen (s k strikt ansvar).

Elitidrottare får en skyldighet att varje månad till RF rapportera var de kommer att träna, tävla och bo. Detta för att effektivisera kontrollverksamheten. Elitidrottare som vistas utomlands kommer att kunna kontrolleras av antidopningorganisationen i det landet, under förutsättning att det också skrivit under världsantidopningkoden.

Upprepade dopingbrott kommer att kunna leda till livstids avstängning och även indragning av allt ekonomiskt stöd från idrottsorganisationer. Innehav och annan befattning med förbjudna preparat blir straffbart. Det gäller också ledare, dvs en tydlig markering av ledarnas ansvar.

Uppmuntran eller medhjälp till doping betraktas som särskilt allvarliga brott och kan ge från fyra års till livstids avstängning.

Dopade idrottsutövare, som bidrar till att avslöja ansvariga kringpersoner, kan få strafflindring.

Inom kort kommer mer information att skickas ut till berörda brottare samt till alla distriktsförbund och föreningar.

SBF antidoping

Bakgrund

Vid Svenska brottningsförbundets (SBF) styrelsemöte den 14 september 2002 antogs ett program för antidopningarbetet inom svensk brottning. Då brottning är en högprioriterad idrott kommer det att ställas tuffare krav på förbundet och dess elitaktiva från Riksidrottsförbundets (RF) sida.

SBF har tillsammans med respektive förbundskapten ställt upp kriterier för att klassas som elitaktiv och identifierat dessa. 51 aktiva har klassats enligt de kriterier som ställts upp och dessa är skyldiga att varje månad skicka in en kontaktrapport till SBF/RF. Innehållet i kontaktrapporten är var brottaren befinner sig vid minst två tillfällen varje vecka. Ett av tillfällena måste vara ett träningstillfälle.

De krav som ställs på SBF är bland annat att vi ska ta fram ett program för vårt antidopningarbete, vi ska stödja RF:s antidopningpolicy, lämna kontinuerlig information om tävlingar och träningsläger, förse RF:s antidopninggrupp med kontaktinformation gällande elitbrottarna i Sverige osv.

SBF har som målsättning att all verksamhet – såväl den verksamhet som organiseras av Svenska Brottningsförbundet som övrig verksamhet – skall vara dopningfri. Att alltid vara tillgänglig är ett ypperligt sätt för våra aktiva att visa att de är rena och att doping inom svensk brottning inte existerar.

På denna sida kommer information att finnas till hjälp för distriktsförbund, föreningar, ledare och aktiva. Från denna sida kan man komma till senaste “röda listan” som listar de förbjudna preparat och metoder, namn på kontaktperson/er, SBF:s dopingprogram osv. Saknar Ni något på sidan hör gärna av er till kontaktpersonen/erna med kommentarer så att vi får en sida som är till stor hjälp.

Mycket information går att få genom att besöka RF:s hemsida på www.rf.se, eller klicka på rena vinnare loggan ovan. Där finns också möjlighet att skriva på för den nationella kampanj som nu bedrivs, Rena Vinnare. Genom att skriva på detta upprop kräver vi följande:

SBF kräver att alla som idrottar gör det jämlikt och utan fusk så att vinnaren kan glädjas över en seger och förloraren kan känna sig trygg i att förlorat i ärlig kamp.

Jag kräver att få kunna njuta av en idrottsprestation med övertygelsen att den är uppnådd utan fusk. Jag förbinder mig att aldrig befatta mig med förbjudna dopingmedel och substanser.

Kontaktperson

Vid frågor kontakta Örjan Eliasson, mobil: 073-039 33 93 som är antidopningansvarig inom SBF eller via mail: orjan.eliasson@swedewrestling.se 

 

Artiklar i kategorin Antidopning

Vaccinera klubben mot doping Länk 18 jan 2011

FILA - om kosttillskott pdf 18 aug 2009, 0 kB

Sidan skapades 2009-08-12, senast uppdaterad 2013-05-12.